Общинска избирателна комисия Аврен


РЕШЕНИЕ
№ 084-МИ
Аврен, 29.09.2015

ОТНОСНО: Назначаване на секционна избирателна комисия за с. Здравец , община Аврен;

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – АВРЕН

 

 

Р Е Ш Е Н И Е
№ 084-МИ
Аврен, 29.09.2015

ОТНОСНО: Назначаване на секционна избирателна комисия за с. Здравец , община Аврен;

На основание чл. 87, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс, във връзка с §2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, и в изпълнение на т.1 от Решение № 1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. на ЦИК, единадесет гласа „ЗА“, ОИК - Аврен

Р Е Ш И:

Назначава  секционната избирателна комисия за с. Здравец, община Аврен, както следва :

СИК 03 01 00 007, с. Здравец (Адрес: Клуб на пенсионера, ул. „Св. Арх. Михаил“ № 31)

№ по ред

длъжност

Партия/КП

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1

Председател

Коалиция „Реформаторски блок“

Иван Петков Иванов

**********

2

Зам.-председател

Партия „АБВ”

Миглена Тодорова Желева

**********

3

Секретар

Партия „ГЕРБ“

Стефан Николаев Колев

**********

4

Член

Партия „ГЕРБ”

Димитричка Иванова Стоянова

**********

5

Член

Партия „БСП“

Кирил Делчев Киров

**********

6

Член

Партия „АТАКА”

Съба Добрева Златева

**********

7

Член

Партия „АБВ“

Росен Иванов Генчев

**********

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му, на основание чл. 88, ал. 1 от ИК.

 

 

Председател:

     Деница Тодорова

 

Секретар:

     Юлия Илиева

 

 

 

Обявено на...................................                                                   Свалено на ................................

Подпис 1:                                                                                         Подпис 1:

Подпис 2:                                                                                                                      Подпис 2

Председател: Деница Тодорова Тодорова

Секретар: Юлия Радославова Илиева

* Публикувано на 29.09.2015 в 16:10 часа

Свързани решения:

120-МИ/09.10.2015

127-МИ/21.10.2015

Календар

Решения

  • № 180-МИ / 01.07.2016

    относно: 1. Определяне на трима членове на ОИК -Аврен за разпечатване помещението, определено за съхранение на изборните книжа и материали от произведените местни избори за общински съветници и за кметове и Национален референдум на 25 октомври 2015 г. във връзка с постъпило писмо от Общинска администрация – Аврен с изх. № ОП – 2241(1) от 27.06.2016 год. и наш вх. № 116 от 01.07.2016 год. за извършване на проверка по преписка на РУ – Провадия, както и поставяне на избирателни списъци от приключили преписки на ВРП № 1953 от 2016 год. и № 365000-8243 от 01.03.2016 год. по описа на 04 РУ – Варна.

  • № 179-МИ / 07.04.2016

    относно: Определяне на трима членове на ОИК -Аврен за разпечатване помещението, определено за съхранение на изборните книжа и материали от произведените местни избори за общински съветници и за кметове и Национален референдум на 25 октомври 2015 г., в изпълнение на Решение на Централна избирателна комисия /ЦИК/ № 2662-МИ/НР от 18.10.2015 год. и във връзка с постъпило писмо от Община Аврен с Изх. № ОП-1435(1) от 15.04.2016 г. и наш Вх. № 12/18.04.2016.

  • № 178-МИ / 22.03.2016

    относно: Определяне на трима членове на ОИК -Аврен за разпечатване помещенията, определени за съхранение на изборните книжа и материали от произведените през 2011 г. избори за общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г. и местни избори за общински съветници и за кметове и Национален референдум на 25 октомври 2015 г., в изпълнение на Решение на Централна избирателна комисия /ЦИК/ № 2662-МИ/НР от 18.10.2015 год. и Решение № 3094 на Централна избирателна комисия /ЦИК/ от 25.02.2016 във връзка с постъпило писмо от Община Аврен с Изх. № ОП-883 от 11.03.2016 г. и наш Вх. № 109/11.03.2016.

всички решения