22.09.2019

Съобщение относно справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване.

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за всички български граждани.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

Сайтът предоставя и възможността да се подават „Искане за гласуване по настоящ адрес“ по електронен път от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.

 • Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за въведения ЕГН.

 • Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

18.09.2019

Съобщение относно регистрация на кандидатски листи

Във връзка с писмо с изх. № МИ-15-338/18.09.2019 г. на ЦИК, ОИК-Аврен уведомява регистрираните партии и коалиции, че копие от лична карта няма да се изисква при подаване на документите за регистрация на кандидатски листи, тъй като ОИК-Аврен ще извършва служебна проверка на адресната регистрация на кандидатите по постоянен и по настоящ адрес в Общинска администрация - Аврен.

В зависимост от резултата от проверката, ОИК-Аврен приема решение за регистрация или отказ на регистрация.

18.09.2019

Съобщение относно регистрация на кандидатски листи.

ОИК-Аврен напомня, че срокът до който Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да правят предложения за регистрация на кандидатските си листи в ОИК е до 24.09.2019 г.

При подаване на документи за регистрация на кандидатски листи от ПК, КП, МК и ИК, съгласно Решение №943-МИ от 02.09.2019г. на ЦИК, освен на хартиен носител, данните следва да се подават и в електронен вид (таблица Excel) чрез магнитен носител - USB или CD.

При подаването на предложенията за регистрация на кандидатски листи е нужно да бъдат представени и копия на личните карти на всички включени кандидати, които ще бъдат нужни само за сверяване на данните на кандидатите от ОИК при подаването на заявленията, след което ще бъдат връщани. Също така е нужно да бъдат приложени към заявленията и декларации за съгласие за участие в изборите на всеки кандидат. 

16.09.2019

Съобщение относно заседание на ОИК

ОИК-Аврен ще заседава на 16.09.2019 г. от 17:00 ч.

14.09.2019

Съобщение относно заседание на ОИК

ОИК-АВРЕН ще заседава на 14.09.2019 г. от 16:00 ч.

13.09.2019

Съобщение относно заседание на ОИК

ОИК-Аврен ще заседава на 13.09.2019 г. от 17:00 ч.

10.09.2019

Съобщение относно заседание на 10.09.2019 г. от 17:00 ч. за преглед на заявление за регистрация на партия

На 10.09.2019 г. от 17:00 ч. ОИК-Аврен ще заседава за преглед на заявление за регистрация на партии

10.09.2019

Съобщение относно вписване на избирател в избирателен списък по настоящ адрес

ОИК-Аврен напомня, че вписванията на избирател в избирателен списък по настоящ адрес за местните избори на 27.10.2019 г. е до 12.10.2019 г.

10.09.2019

Съобщение относно заявяване на желание за гласуване с подвижна избирателна кутия

ОИК-Аврен напомня, че заявяването на желание за гласуване с подвижна избирателна кутия за местните избори на 27.10.2019 г. е до 12.10.2019 г.

10.09.2019

Съобщение краен срок за отстраняване на непълноти и грешки в избирателен списък

ОИК-Аврен напомня, че крайният срок за отстраняване на непълноти и грешки в избирателният списък за местните избори на 27.10.2019 г. е до 19.10.2019 г.

09.09.2019

Съобщение относно краен срок за регистрация на партии, коалиции,местни коалиции и инициативни комитети

Крайният срок за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети е до 17:00 ч. на 16.09.2019 г.

09.09.2019

Съобщение относно срок за регистрация в ОИК на кандидатски листи

Срокът за регистрация в ОИК на кандидатски листи е от 17.09.2019 г. до 24.09.2019 г.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 65-МИ / 23.09.2019

  относно: Регистрация на кандидатска листa за кметове на кметства в община Аврен, предложена от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в местните избори, провеждани на 27 октомври 2019 г. в Община Аврен.

 • № 64-МИ / 23.09.2019

  относно: Регистрация на кандидатска листa за общински съветници в община Аврен, предложена от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в местните избори, провеждани на 27 октомври 2019 г. в Община Аврен.

 • № 63-МИ / 23.09.2019

  относно: Регистрация на кандидатска листa за кмет на община Аврен, предложена от коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ за участие в местните избори, провеждани на 27 октомври 2019 г. в Община Аврен.

всички решения