Общинска избирателна комисия Аврен


РЕШЕНИЕ
№ 139-МИ
Аврен, 23.10.2015

ОТНОСНО: Разглеждане на подаден Сигнал с Вх. № 88/22.10.2015 г. от Партия "Българска социалистическа партия" - чрез Тодорока Коларова, МК "ШАНС ЗА ОБЩИНА АВРЕН" - чрез Свилен Радев и МК "КРАСИМИР ТОДОРОВ ЗА ОБЩИНАТА" - чрез Симеон Костадинов.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – АВРЕН

 

Р Е Ш Е Н И Е
№ 139-МИ
Аврен, 23.10.2015

 

ОТНОСНО:  Разглеждане на подаден Сигнал с Вх. № 88/22.10.2015 г. от Партия "Българска социалистическа партия" - чрез Тодорока Коларова, МК "ШАНС ЗА ОБЩИНА АВРЕН" - чрез Свилен Радев и МК "КРАСИМИР ТОДОРОВ ЗА ОБЩИНАТА" - чрез Симеон Костадинов.

 

В Общинска избирателна комисия Аврен е постъпил по електронна поща сигнал с вх. № 88/22.10.2015 г. от Партия „Българска Социалистическа Партия” – чрез  пълномощник   Тодорка  Павлова Коларова, Местна Коалиция „Шанс За Общината” – чрез  представител Свилен Иванов Радев и Местна Коалиция „Красимир Тодоров за Общината” – Чрез  представител Симеон Димитров  Костадинов.

 

            В сигнала се твърди,  че определенето помещение за избирателна секция № 03 01 00 006, съгласно Заповед № 978 /31.08.2015 г. на Кмета на община Аврен,  не е подходящо, както и  че не осигурява минимално необходимите условия, при които  702  гласоподаватели да дадат своя вот за местни избори и национален референдум на 25.10.2015 г. Според жалбоподателите, помещението не може да се оборудва съгласно  методическите указания на ЦИК по прилагане на ИК и Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление за секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове и националния референдум на територията на страната на 25 октомври 2015 г. - раздел ІII предизборeн ден - 24 октомври 2015 г. Част ІІ - Подготовка на местата за гласуване – „Действия по подготовка на изборното помещение от СИК”.

Подателите на Сигнала твърдят, че помещението по същество е стая на автобусна спирка, предпазваща от атмосферните условия; твърди се, че по описа на дърготрайните материални активи на община Аврен е зачислено като спирка; твърди се, че няма Акт за общинска собственост и не фигурира като младежки клуб. Други твърдения по сигнала са, че  улица „Кокиче” 18А е адрес на имот № УПИ ХII 503, кв. 73, а спирката (въпросното помещение) е до този имот и че във връзка с това, община Аврен е предприела на дата 22.10.2015 г. действия, описани в сигнала, както следва: „В 08,30 ч. от общинска администрация от отдел „Общинска собственост” и „ТСУ” две служителки са били в „Младежки клуб” на ул. „Кокиче” № 18А и са измервали големината на помещението“, което довежда подателите на сигнала до извода, че това са действия за узаконяване на постройката и издаване на документ за собственост.

 

            На 18.10.2015 г.  в Общинска избирателна комисия – Аврен е депозирана Жалба С Вх. № 69/18.10.2015 г., обект на която е отново определеното помещение за избирателна секция № 03 01 00 006 – с. Дъбравино, съгласно Заповед № 978 /31.08.2015 г. на Кмета на община Аврен, в която са наведени със същите твърдения. На свое заседание от 18.10.2015 г.  ОИК – Аврен след като разглежда горецитираната жалба, взимайки предвид обстоятелствата, че сроковете за обжалване на Заповед № 978/31.08.2015, публикувана на официалната интернет страница на Общинска администрация - Аврен  на 04.09.2015 г.  и Решение № 017-МИ от 10.09.2015 г. на Общинска избирателна комисия – Аврен,  се считат за изтекли, съгласно Решение № 1530-МИ/НР от 20.08.2015 г. на ЦИК, оставя без уважение жалба с Вх. № 69 от 18.10.2015 г. от Партия "Българска социалистическа партия" - чрез Тодорока Коларова, МК "ШАНС ЗА ОБЩИНА АВРЕН" - чрез Свилен Радев и МК "КРАСИМИР ТОДОРОВ ЗА ОБЩИНАТА" - чрез Симеон Костадинов. Копие от взетото от ОИК Аврен Решение № 125-МИ/18.10.2015 г. относно жалбата, ведно с всички съотносими по нея документи, са изпратени по компетентност до  Вр.и.дл. Кмет на Община Аврен и Областен управител на Област с административен център гр. Варна за произнасяне.

           

            На 19.10.2015 г. е подадена Жалба от Тодорка Павлова Коларова – упълномощен представител на БСП, Свилен Иванов Радев – представител на МК „Шанс за общината“ и Симеон Димитров Костадинов – представител на МК „Красимир Тодоров за общината“, срещу решение № 125-МИ от 18.10.2015 г. на ОИК – Аврен до Централна избирателна комисия с копие до ОИК - Аврен, в която се твърди, че обжалваното решение е незаконосъобразно и необосновано.

            След като се запознава с цялата преписка по оспорваното решение № 125-МИ/18.10.2015 г. на ОИК - Аврен, Централната избирателна комисия приема, че със заповед № 978/31.08.2015 г. на кмета на община Аврен са образувани избирателните секции за провеждане на избори за общински съветници и за кметове и за националния референдум на 25 октомври 2015 г. на територията на община Аврен, както и е утвърдена номерацията и адресите на същите. Същата заповед е публикувана на официалната интернет страница на община Аврен на 04.09.2015 г. , не е обжалвана, влязла е в сила и представлява стабилен административен акт. С решение № 017-МИ/10.09.2015 г. на ОИК – Аврен са формирани и утвърдени единните номера на избирателните секции в община Аврен при провеждането на предстоящите избори, което също не е обжалвано. Общинската избирателна комисия – Аврен е сезирана от жалбоподателите с процесната жалба № 69 от 18.10.2015 г. след законоустановения срок за обжалване, с оглед което същата се явява просрочена и ОИК – Аврен е следвало да я остави без разглеждане като недопустима.

С оглед на това, ЦИК отменя Решение № 125-МИ от 18.10.2015 г. на ОИК – Аврен като процесуално недопустимо и оставя без разглеждане жалбата, подадена Тодорка Павлова Коларова – упълномощен представител на БСП, Свилен Иванов Радев – представител на МК „Шанс за общината“ и Симеон Димитров Костадинов – представител на МК „Красимир Тодоров за общината“ с вх. № 69 от 18.10.2015 г. на ОИК – Аврен, и прекратява производството.

                        ОИК – Аврен приема, че съществува произнасяне от ЦИК по отношение на данните в Сигнала/Жалбата, с което е сезирана, което подробно и мотивирано е изложено в Решение 2718-МИ/НР от 21.10.2015 г. на ЦИК.

Комисията констатира, че с оглед на фактическата обстановка относно големината на изборното помещение, както й необходимостта то да бъде обзаведено за изборния ден, ОИК констатира, че то е ноподходящо за провеждане на изборни действия. ОИК констатира, че липсва, както документ доказващ собствеността, така и документ доказващ приключването на строителния процес.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22, Общинска избирателна комисия – Аврен

 

Р Е Ш И:

 

Указва на Вр.и.дл. Кмет на община Аврен да преразгледа Заповед № 978/31.08.2015 г. относно провеждането на изборния ден в помещение, разполагащо с необходимите услловия, съгласно ИК.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до 3 дни от обявяването му, на основание чл. 88, ал. 1 от ИК.

 

 

Председател:

      Деница Тодорова

 

Секретар:

      Юлия Илиева

 

 

Обявено на...................................                                                     Свалено на ................................

 

Подпис 1:                                                                                           Подпис 1:

 

 

Подпис 2:                                                                                                                         Подпис 2

Председател: Деница Тодорова Тодорова

Секретар: Юлия Радославова Илиева

* Публикувано на 23.10.2015 в 16:49 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31 

Решения

 • № 180-МИ / 01.07.2016

  относно: 1. Определяне на трима членове на ОИК -Аврен за разпечатване помещението, определено за съхранение на изборните книжа и материали от произведените местни избори за общински съветници и за кметове и Национален референдум на 25 октомври 2015 г. във връзка с постъпило писмо от Общинска администрация – Аврен с изх. № ОП – 2241(1) от 27.06.2016 год. и наш вх. № 116 от 01.07.2016 год. за извършване на проверка по преписка на РУ – Провадия, както и поставяне на избирателни списъци от приключили преписки на ВРП № 1953 от 2016 год. и № 365000-8243 от 01.03.2016 год. по описа на 04 РУ – Варна.

 • № 179-МИ / 07.04.2016

  относно: Определяне на трима членове на ОИК -Аврен за разпечатване помещението, определено за съхранение на изборните книжа и материали от произведените местни избори за общински съветници и за кметове и Национален референдум на 25 октомври 2015 г., в изпълнение на Решение на Централна избирателна комисия /ЦИК/ № 2662-МИ/НР от 18.10.2015 год. и във връзка с постъпило писмо от Община Аврен с Изх. № ОП-1435(1) от 15.04.2016 г. и наш Вх. № 12/18.04.2016.

 • № 178-МИ / 22.03.2016

  относно: Определяне на трима членове на ОИК -Аврен за разпечатване помещенията, определени за съхранение на изборните книжа и материали от произведените през 2011 г. избори за общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г. и местни избори за общински съветници и за кметове и Национален референдум на 25 октомври 2015 г., в изпълнение на Решение на Централна избирателна комисия /ЦИК/ № 2662-МИ/НР от 18.10.2015 год. и Решение № 3094 на Централна избирателна комисия /ЦИК/ от 25.02.2016 във връзка с постъпило писмо от Община Аврен с Изх. № ОП-883 от 11.03.2016 г. и наш Вх. № 109/11.03.2016.

всички решения